Tehnični pregledi

Tehnični preglediVodja tehničnih pregledov:
Alojz Benko
Tel: +386(0)2 787 1025
Gsm: +386(0)31 728 010
E-pošta: alojz.benko@teve.si

Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je postopek, s katerim organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih pogojev za vozilo, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov:

  • delovanje zavor
  • kontrola zračnosti podvozja
  • delovanje svetlobnih teles in kontrola nastavitve žarometov
  • ustreznosti dokumentov
  • pregled stanja vozila
  • meritve izpušnih plinov v skladu z direktivami EU
  • druge kontrole

Tehnični pregled je obvezen za vsa motorna in priklopna vozila. Prvi tehnični pregled za osebna vozila je štiri leta po prvi registraciji, nato pa na dve leti do 8. leta starosti vozila. Po 8. letu starosti vozila pa vsako leto. Za nova tovorna vozila je prvi tehnični pregled eno leto po prvi registraciji in potem vsako leto. Za vozila za prevoz potnikov in vozila za prevoz nevarnih snovi, je tehnični pregled vsakih šest mesecev.